சத்தியப்பிரமாண நிகழ்வு

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

சட்டவிரோத போதைப்பொருள் பாவனைக்கு எதிராக உறுதிமொழியை வழங்கும் நிகழ்வு, ஏப்ரல் 03, 2019 அன்று திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றது.

திரு.எம்.ஏ.அனாஸ் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்(நிலம்), திருமதி கே.பரமேஸ்வரன் இயக்குநர் திட்டமிடல், திரு.என்.பிரதீபன் உதவி மாவட்ட செயலாளர் , திரு.ஜெயந்தா விஜயசேகர தலைவர் ஒருங்கிணைப்பாளர்,  திரு. எஸ்.கே.டி.நெரஞ்சன் திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தின் நிர்வாக அதிகாரி, சக அதிகாரிகள் இந்த நிகழ்வில்  பங்கேற்றனர்.