செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

பாடசாலைகள்

கல்வி வலயம்  கல்விப் பிரிவு  பிரதேச செயலாளர் பிரிவு  பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 
திருகோணமலை வடக்கு  பதவிஸ்ரீபுர  பதவிஸ்ரீபுர  12
கோமரங்கடவெல  கோமரங்கடவெல  11
மொறவெவ  மொறவெவ  12
திருகோணமலை குச்சவெளி  குச்சவெளி  29
பட்டினமும் சூழலும்  பட்டினமும் சூழலும்  43
தம்பலகாமம்  பட்டினமும் சூழலும்  1
தம்பலகாமம்  7
கந்தளாய் கந்தளாய்  கந்தளாய்  27
தம்பலகாமம்  6
கிண்ணியா 1
சேருவில சேருவில 9
கிண்ணியா கிண்ணியா கிண்ணியா 18
தம்பலகாமம்  3
பட்டினமும் சூழலும்  1
குறிஞ்சாக்கேணி  கிண்ணியா 29
முள்ளிப்பொத்தானை    தம்பலகாமம்  15
மூதூர் ஈச்சிலம்பற்று  வெருகல்  18
மூதூர் மூதூர் 65
சேருவில 5
மொத்தம்  312

 

தேசிய பாடசாலைகள்

கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி
மூதூர் மத்திய கல்லூரி
ஆர். கே. எம். ஸ்ரீ கோன்ஸ்ஷாரா இந்துக் கல்லூரி, திருகோணமலை
சிங்கள மத்திய கல்லூரி, திருகோணமலை
ஸ்ரீ சண்முக இந்து மகளிர் கல்லூரி, திருகோணமலை
புனித சூசையப்பர் கல்லூரி, திருகோணமலை
ஜாஹிரா கல்லூரி
புனித மரியாள் கல்லூரி, திருகோணமலை
டி /கிண்ணியா அல்-அகாசா தேசிய கல்லூரி

 

 மாகாண பாடசாலைகள்

தொடர் இல பாடசாலை பெயர் தொடர்பு இலக்கம்   இடம் 
1 கொக்கிலா சிங்கல வித்யாலயம் 716125144 பதவி ஸ்ரீபுர
2 பதவி பல்லகஹவன்குவ மஹா வித்யாலயம் 714834145 பதவி ஸ்ரீபுர
3 பதவி ஸ்ரீபுர வித்யாலயம் 714322071 பதவி ஸ்ரீபுர
4 பதவி கெமுனுபுரரா வித்யாலயம் 711104347 பதவி ஸ்ரீபுர
5 பதவி யாயா 10 திஸ்ஸ வித்யாலயம் 711030360 பதவி ஸ்ரீபுர
6 பதவி டிராக் 10-12 மஹா வித்யாலயம் 718911986 பதவி ஸ்ரீபுர
7 பதவி ஜெயந்தி மஹா வித்யாலயம் 702602475 பதவி ஸ்ரீபுர
8 பதவி டிராக் 13 வித்யாலயம் 718911986 பதவி ஸ்ரீபுர
9 பழைய மதவாச்சி வித்யாலயம் 767922002 பதவி ஸ்ரீபுர
10 பதவி டிராக் 78 வித்யாலயம் 719068712 பதவி ஸ்ரீபுர
11 கன்ஜவல்லி சிங்கல வித்யாலயம் 718046607 பதவி ஸ்ரீபுர
12 தி/தி/சாகரபுர சிங்கள வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
13 புல்மோட்டை முஸ்லீம் மத்திய கல்லூரி  262256120 குச்சவெளி 
14 திரியாய் தமிழ் மகா வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
15 கள்ளம்பத்தை மகா வித்தியாலயம் குச்சவெளி 
16 புடவைக்காடு மகா வித்தியாலயம் குச்சவெளி 
17 நூரியா முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம் 715504403 குச்சவெளி 
18 குச்சவெளி விவேகானந்த மகா வித்தியாலயம் 262252655 குச்சவெளி 
19 இரணைக்கேணி மகா வித்தியாலயம் குச்சவெளி 
20 கோமரங்கடவெல மகா வித்தியாலயம்  262255054 கோமரங்கடவெல 
21 பம்புருஷகாவெவ வித்தியாலயம்  772860672 கோமரங்கடவெல 
22 மதவாச்சிய வித்தியாலயம்  787325541 கோமரங்கடவெல 
23 கல்யாணபுர வித்தியாலயம்  712740007 கோமரங்கடவெல 
24 கண்டமல்லவா வித்தியாலயம்  778592251 கோமரங்கடவெல 
25 மைலவெவ வித்தியாலயம்  716276876 கோமரங்கடவெல 
26 கல்கடவெல வித்தியாலயம்  718192173 கோமரங்கடவெல 
27 வில்பனாகுலம வித்தியாலயம்  784625636 கோமரங்கடவெல 
28 மொறவெவ வடக்கு சிங்கள வித்தியாலயம்  770427529 மொறவெவ 
29 மொறவெவ தெற்கு வித்தியாலயம்  710504514 மொறவெவ 
30 எத்தபெண்டிவெவ வித்தியாலயம்  786214634 மொறவெவ 
31 மஹாதில்வெவ வித்தியாலயம்  787454970 மொறவெவ 
32 நல்லகுட்டியாறு மகா வித்தியாலயம்  771362136 மொறவெவ 
33 மொறவெவ ட்ராக் வித்தியாலயம் 716948811 மொறவெவ 
34 கம்பகோட்டே வித்தியாலயம் 775461904 மொறவெவ 
35 ரொட்டவெவ முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம்  263205030 மொறவெவ 
36 நொச்சிகுளம் மகா வித்தியாலயம்  779848881 மொறவெவ 
37 அவவைநகர் மகா வித்தியாலயம்  771362136 மொறவெவ 
38 சிங்கபுர வித்யாவார்தன வித்தியாலயம்  712572006 மொறவெவ 
39 கும்புறுபிட்டி முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
40 அல் -ஹம்ரா மகா வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
41 கோபாலபுரம் மகா வித்தியாலயம்  262232300 குச்சவெளி 
42 நிலாவெளி மகா வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
43 நிலாவெளி கைலேஸ்வரா  கல்லூரி  262232032 குச்சவெளி 
44 அல் - பாத்த மகா வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
45 மொஹமதிய  வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
46 ஆத்திமோட்டை தமிழ் மகா வித்தியாலயம்  262051234 திருகோணமலை பட்டணம் 
47 சாம்பல்தீவு மிழ் மகா வித்தியாலயம்  262051036 திருகோணமலை பட்டணம் 
48 சல்லி அம்பாள்  மகா வித்தியாலயம்  262051048 திருகோணமலை பட்டணம் 
49 பெருந்தெரு விக்னேஸ்வரா  மகா வித்தியாலயம்  262221000 திருகோணமலை பட்டணம் 
50 சென்ட் பிரான்சிஸ் சவேரியார்  மகா வித்தியாலயம்  262221010 திருகோணமலை பட்டணம் 
51 உவர்மலை விவேகானந்தா கல்லூரி  262222761 திருகோணமலை பட்டணம் 
52 நாமகள்  வித்தியாலயம்  262222203 திருகோணமலை பட்டணம் 
53 ஸ்ரீ கோணலிங்கா  மகா வித்தியாலயம்  262223086 திருகோணமலை பட்டணம் 
54 அபயபுர  மகா வித்தியாலயம்  262225960 திருகோணமலை பட்டணம் 
55 ஸ்ரீ சித்தார்த்த வித்தியாலயம்  262233083 திருகோணமலை பட்டணம் 
56 அல் - அசார் முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம்  262233307 திருகோணமலை பட்டணம் 
57 திஸ்ஸ மகா வித்தியாலயம்  262266100 திருகோணமலை பட்டணம் 
58 மெதடிஸ் பெண்கள் கல்லூரி  262222437 திருகோணமலை பட்டணம் 
59 புனிதவளனார் தமிழ் வித்தியாலயம்  திருகோணமலை பட்டணம் 
60 ஜாஹிரா கல்லூரி  262222774 திருகோணமலை பட்டணம் 
61 வில்கமுல்ல வித்தியாலயம்  702453503 திருகோணமலை பட்டணம் 
62 கன்னியா ராவணேஸ்வரன் தமிழ் வித்தியாலயம்  திருகோணமலை பட்டணம் 
63 பாரதி தமிழ் வித்தியாலயம்  திருகோணமலை பட்டணம் 
64 செல்வநாயகபுரம் இந்து மகா வித்தியாலயம்  262220021 திருகோணமலை பட்டணம் 
65 ஜமாலியா முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம்  262221011 திருகோணமலை பட்டணம் 
66 கலைமகள் மகா வித்தியாலயம்  262226468 திருகோணமலை பட்டணம் 
67 அல்- மின்ஹாஜ் முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம்  262223066 திருகோணமலை பட்டணம் 
68 ஸ்ரீ வாணி வித்தியாலயம்  777079821 திருகோணமலை பட்டணம் 
69 விபுலானந்தா கல்லூரி  262222515 திருகோணமலை பட்டணம் 
70 மிஹிந்தபுர வித்தியாலயம்  262050660 திருகோணமலை பட்டணம் 
71 ஸ்ரீ சுமேதங்கற வித்தியாலயம்  262050041 திருகோணமலை பட்டணம் 
72 நாளந்த வித்தியாலயம்  262233554 திருகோணமலை பட்டணம் 
73 சீனன்குடா தமிழ் வித்தியாலயம்  262233044 திருகோணமலை பட்டணம் 
74 முத்துநகர் அரச கலவன் பாடசாலை  774448625 திருகோணமலை பட்டணம் 
75 சரஸ்வதி வித்தியாலயம்  262242174 திருகோணமலை பட்டணம் 
76 முள்ளிப்பொத்தானை விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயம்  தம்பலகாமம் 
77 சிவசக்தி வித்தியாலயம்  தம்பலகாமம் 
78 குளக்கோட்டன் தமிழ் வித்தியாலயம்  262248888 தம்பலகாமம் 
79 இ /கி /ச சாரதா வித்தியாலயம்  தம்பலகாமம் 
80 பாலம்பட்டார் சித்திவிநாயகர் வித்தியாலயம்  தம்பலகாமம் 
81 ஆதிகோணேஸ்வரா மகா வித்தியாலயம்  262248081 தம்பலகாமம் 
82 கிவுல்கடை வித்தியாலயம்  719104627 கோமரங்கடவெல 
83 புளிகண்டிக்குளம் வித்தியாலயம்  711524091 கோமரங்கடவெல 
84 அல் மதீனா வித்தியாலயம்  262233133 திருகோணமலை பட்டணம் 
85 சங்கம கிராம பாடசாலை  திருகோணமலை பட்டணம் 
86 ஜின்னாபுரம் வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
87 அரபாத் மகா வித்தியாலயம்  715242760 குச்சவெளி 
88 தென்னைமரவாடி வித்தியாலயம்  764458641 குச்சவெளி 
89 இறக்கக்கண்டி சிங்கள வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
90 இலந்தைக்குளம் வித்தியாலயம்  778158563 குச்சவெளி 
91 கல்லறவா சென்ட் அந்தோனியார் சிங்கள வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
92 திருக்கோணேஸ்வர வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
93 தர்மராஜா வித்தியாலயம்  262054300 திருகோணமலை பட்டணம் 
94 பாரதிபுரம் பராசக்தி வித்தியாலயம்  தம்பலகாமம் 
95 ஸ்ரீ மாதுமை அம்பாள் வித்தியாலயம்  262050203 திருகோணமலை பட்டணம் 
96 அன்னை வேளாங்கண்ணி மகா வித்தியாலயம்  262053009 திருகோணமலை பட்டணம் 
97 அஸ்-ஸபா முஸ்லீம் வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
98 பெண்கள் உயர்நிலை பாடசாலை  263208288 திருகோணமலை பட்டணம் 
99 கும்புறுபிட்டி கனிஷ்ட பாடசாலை  குச்சவெளி 
100 பதவி பலுகஹவாங்குவா வித்தியாலயம்  715538228 பதவிஸ்ரீபுர 
101 சலமியா வித்தியாலயம்  குச்சவெளி 
102 சதாம் முஸ்லீம் வித்தியாலயம்  716038826 குச்சவெளி 
103 கருமலையூத்து முஸ்லீம் வித்தியாலயம்    திருகோணமலை பட்டணம் 
104 அபயபுர ஆரம்ப பாடசாலை    திருகோணமலை பட்டணம் 
105 விஸ்வ பிரதீபா வித்தியாலயம்  262255000 கோமரங்கடவெல 
106 ஸ்வர்ணஜெயந்தி வித்தியாலயம்  773861880 மொறவெவ 
107 நாவற்சோலை கனிஷ்ட பாடசாலை    குச்சவெளி 
108 அன் நூரியா கனிஷ்ட பாடசாலை    குச்சவெளி 
109 கோணேசபுரி தமிழ் வித்தியாலயம்    குச்சவெளி 
110 அல் ஹம்ரா முஸ்லீம் ஆண்கள் பாடசாலை    குச்சவெளி