திருகோணமலை மாவட்ட செயலகம்

தகவல் அதிகாரிகளின் விபரம்

தொடர் இல

திணைக்களத்தின் பெயர்

தகவல் அதிகாரிகளின் பெயர்

பதவி

தொலைபேசி இலக்கம்

தொலைநகல் மற்றும் மின்னஞ்சல்

1

மாவட்ட செயலகம் திருகோணமலை

கே.அருந்தவராஜா

மேலதிக அரசாங்க அதிபர் / மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்  

026-2222236 0775259126

262224178

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

2

பிரதேச செயலகம் - பட்டினமும் சூழலும்

திருமதி.எச்.ஆர்.எம்.பி அபேரத்ன

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

026-2222238

262222839

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

3

பிரதேச செயலகம் - கிண்ணியா

திருமதி. ஆர்.நித்தியலக்ஷ்மி

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

0262236236 0778261818

262236988

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

4

பிரதேச செயலகம் - வெருகல்

திரு.வி.நவநீதன்

உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

0262054245 0772283276

0263266521 0263264681

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

5

பிரதேச செயலகம் - சேருவில

திருமதி. எஸ்.எச்.தயாவதி

நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (Acting)

262054360

262251431

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

6

பிரதேச செயலகம் - மூதூர்

திரு.கே.நிசோஸ்

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

0262238868 0776127131

262238234

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

7

பிரதேச செயலகம் - கந்தளாய்

திரு.எச்.இ.எ. புஷ்பகுமார

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

719450116

262234234

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

8

பிரதேச செயலகம் - தம்பலகாமம்

திரு.எச்.இ.எ. புஷ்பகுமார

உதவிப் பிரதேச செயலாளர் (Acting)

719450116

262248038

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

9

பிரதேச செயலகம் - குச்சவெளி

திரு. எம்.பி.எம்.முபாரக்

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

262252637

262252638

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

10

பிரதேச செயலகம் - மொறவெவ

கே.ஸ்ரீஸ்கந்தகுமாரி

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

0262225902 0776617767

262222839

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

11

பிரதேச செயலகம் - பதவிஸ்ரீபுர

திரு. டபிள்யு.ஜி.எல்.உதயங்க

உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

0715677529 0252255100

252255073

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

12

பிரதேச செயலகம் - கோமரங்கடவெல

திரு.சமந்த குமார கம்ஹேவா

உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

071-3243292

262255035

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

71வது தேசிய தின கொண்டாட்ட நிகழ்வுகளுக்கு இணைவாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட திருகோணமலை மாவட்ட தேசிய தின நிகழ்வுகள் இன்று திருகோணமலை பிரட்ரிக் கோட்டைக்கு அருகாமையில் உள்ள பிரதேசத்தில் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி எம். எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற...

2019ம் வருடத்திற்கான திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கான முதலாவது ஒருங்கிணைப்புக்குழுக்கூட்டம் இன்று திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தில் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக்குழுக்குழுவின் இணைத்தலைவர்களான கப்பல்துறை மற்றும் துறைமுகங்கள் பிரதியமைச்சர் அப்துல்லா மஹ்ரூப் ,பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆர். சம்பந்தன் ஆகியோரது தலைமையில் நடைபெற்றது.   கிராம சக்தி வேலைத்திட்டத்தின்...