உத்தியோகஸ்தர்

ஆளணி ஒப்புதல்

உண்மையான ஆளணி

வெற்றிடங்கள்

மாவட்ட செயலாளர் / அரசாங்க அதிபர்

1

1

0

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் / மேலதிக அரசாங்க அதிபர்

2

2

0

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

1

1

0

பிரதம கணக்காளர்

1

1

0

பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர்

1

1

0

உதவி அரசாங்க அதிபர்

1

1

0

பிரதி பணிப்பாளர்/ உதவி பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

4

2

2

உதவி பணிப்பாளர்

2

2

0

கணக்காளர்

1

1

0

பொறியியலாளர்

1

1

0

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

1

1

0

மொழிபெயர்ப்பாளர்-(சிங்களம்- தமிழ்),(சிங்களம்- ஆங்கிலம்)

2

1

1

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

1

0

1

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

25

22

3

அபிவிருத்தி உதவியாளர்

2

2

0

வரவு செலவு திட்ட உதவியாளர்

1

0

1

தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

2

0

2

படவரைஞர்

1

1

0

பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்

35

35

0

முகாமைத்துவ உதவியாளர்

1

1

0

வரவேற்பாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படை)

1

0

1

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

1

1

0

தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

2

2

0

சாரதி

7

7

0

மின் இணைப்பாளர் / பிளம்பர்

1

0

1

பங்களா கண்காணிப்பாளர் சமையல்காரர்

1

0

1

அலுவலக உதவியாளர்

15

7

8

சுத்திகரிப்பு ஊழியர்

1

1

0

அலுவலக ஊழியர்

6

5

1

மொத்தம்

121

99

22

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

71வது தேசிய தின கொண்டாட்ட நிகழ்வுகளுக்கு இணைவாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட திருகோணமலை மாவட்ட தேசிய தின நிகழ்வுகள் இன்று திருகோணமலை பிரட்ரிக் கோட்டைக்கு அருகாமையில் உள்ள பிரதேசத்தில் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி எம். எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற...

2019ம் வருடத்திற்கான திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கான முதலாவது ஒருங்கிணைப்புக்குழுக்கூட்டம் இன்று திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தில் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக்குழுக்குழுவின் இணைத்தலைவர்களான கப்பல்துறை மற்றும் துறைமுகங்கள் பிரதியமைச்சர் அப்துல்லா மஹ்ரூப் ,பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆர். சம்பந்தன் ஆகியோரது தலைமையில் நடைபெற்றது.   கிராம சக்தி வேலைத்திட்டத்தின்...