மாவட்ட செயலாளர்

ga new

திரு ஜே.எஸ்.டி.எம்.அசங்க அபேவர்தன

மேலும் பார்க்க

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

72ND NATIONAL INDEPENDENCE DAY COMMEMORATIONS

The Trincomalee District Secretariat commemorated...

Registration of suppliers and contractors for the year 2020

Registration of suppliers and contractors fo...

Government Agent Cricket Trophy - 2019

11th Annual Government Agent cricket tournament&nb...

Meeting & GA Programme