மாவட்ட செயலாளர்

ga

திரு. என்.ஏ.ஏ.புஸ்பகுமார

மேலும் பார்க்க

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

திருகோணமலை மாவட்ட தேசிய தின கொண்டாட்ட நிகழ்வுகள்.

71வது தேசிய தின கொண்டாட்ட நிகழ்வுகளுக்கு இணைவாக ஏற...

திருகோணமலை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம்

2019ம் வருடத்திற்கான திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கான மு...

OATH AGAINST ILLEGAL DRUG USE

The event that gives April Affirmation against ill...

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY - 2019

Trincomalee District Government Mr.N.A.A.Pushpakum...

Meeting & GA Programme